What I am doing day by day.

การกล่าวปิดงาน CallVoice 15th year Annervesary

คำกล่าวปิดงาน Night of Honor ครั้งที่ 15

สวัสดีคุณวีระ แขกผู้มีเกรียติ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและพนักงาน Callvoice ทุกๆคน

ผมธนิตย์ ธรรมจรัส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาธุรกิจและผู้อำนวยการฝ่าย Professional Service ผมรู้สึกเป็นเกรียติที่ทุกท่านได้มาร่วมเฉลิมฉลองกับพวกเราชาว Callvoice ในวันนี้

ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ Callvoice เรามีพนักงานยอดเยี่ยม ที่มีความสามารถทั้งความรู้และทัศนคติที่ดี ซึ่งวันนี้เราได้มาแสดงควายินดีร่วมกัน

ความสำเร็จที่เกิดตลอดระยะเวลา 15 ปีเกิดจากความมุ่งมั่นของ

  • ท่านกรรมาการผู้จัดการ คุณวีระ ธรรมจรัส
  • ท่านผู้ช่วยผู้จัดการด้านการเงิน คุณเรณู ธรรมจรัส
  • และพนักงานที่อยู่กับเราตั้งแต่วันแรกคุณสุวรรณา สุขศรี (หรือที่พวกเราเรียกว่าพี่ต้อย++ตลบมือ)

ความมุ่งมั่นนั้นคือ นำระบบที่ดีที่สุดพร้อมบริการจากใจ เพื่อควาสำเร็จของลูกค้า ซึ่งพวกเราได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด 15 ปี

วันนั้นหลังเหตุการปี 2540 ที่ทุกคนในโลกให้เกรียติอาหารไทยโดยขนานนามเหตุการสำคัญของโลกว่า “วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง” เราได้ผ่านบททดสอบที่ยากเข็น ทำให้เราแข็งแกร่งทำให้เรา

  • มุ่งพัฒนาความสามารถทาง Programming นำไปสู่การสร้าง CTI เทคโนโลยีของตนเอง
  • และจับมือกับพันธมิตรมากมายทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งหลายท่านได้มาร่วมกันในงานเช่น บริษัท Alcatel และ NEC วันนี้ด้วย (ตลบมือ)
  • และมีพนักงานที่อยู่กับเราถึงวันนี้คือคุณทรงยศ ชื่นศิริพรชัย และคุณสุภาพร ถกลธรรม ขอขอบคุณจากใจจริง

แต่การผลิกโฉมครั้งสำคัญคือการจับมือร่วมกับ Genesys และการให้โอกาสครั้งสำคัญจาก DTAC

· โดยมีคุณสุดา ธรรมจรัสผู้อำนวยการฝ่ายขายเป็นคนนำธง

· คุณอาสานฬ์ ชมจินดา ผู้จัดการทีม Consult

· คุณบุหลัน จิตพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนา software

· คุณธนพล อวบสันเทียะ และอีกหลายๆคนที่ไม่สามารถกล่าวได้ครบในที่นี้ (ตลบมือ)

· ทำให้เรามุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ CTI ระดับต้นๆของไทย ขอขอบคุณครับ

แต่ละฉากสำคัญๆ ของ Callvocie เรามี 3D เสมอ

· ลูกค้าที่เกือกูลให้โอกาส

· พันธมิตรที่มีสินค้าดีและให้การสนันสนุนอย่างเข็มแข็ง

· และพนักงาน ที่ยึดถือจิตวิญญาณที่ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทให้ไว้ โดยทำงานอย่างทุ่มเท และมีทิศทางที่ชัดเจน

สำหรับทิศทางของ Callvoice หลังจากนี้เป็นต้นไป

1. เราจะมุ่งพัฒนา 3G Applications โดย สร้าง application สำหรับกลุ่ม banking เช่น Virtual Banking และ application สำหรับกลุ่ม Telecom เช่น Location tracking และ application สำหรับกลุ่ม internet โดยเชื่อม 3G fuctions เข้าสู่โลกของ Social Network เช่น Video Call เพื่อให้ทุกคนสามารถใกล้ชิดกับข้อมูลข่าวสารที่ตัวเองชื่นชอบ โดยมีระบบเสียงเป็นผู้นำทางและรับคำสั่ง (Voice Recognition)

2. เราจะสร้าง Social Network ในรูปแบบปฏิทินมหัศจรรย์ ที่ทุกคนสามารถมาพบปะกันบนเหตุการณ์ต่างๆที่นำมา “ share” กันและกัน แบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มที่มีความสนใจแบบเดียวกัน

· โดยเราได้ตั้งชื่อโครงการนี้ว่า “Meet Me” โดยจับมือร่วมกับISP และ Hardware Provider และ แน่นอนเชื่อมต่อสู่โลก 3G ร่วมกับ Mobile Operator

3. เรามุ่งที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการสื่ออย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าและ พันธมิตรภายใต้แนวความคิด CRM ผ่าน Callvoice Web Portal ที่ http://www.callvoice.co.th โดยมี login เพื่อให้ลูกค้าและพันธมิตรสามารถเข้าสู่ Customer Portal และ Partner Portal เพื่อแลกเปลี่ยน “share” เอกสารข้อมูล ข่าวสาร และสถานะของโครงการทั้งก่อนและหลังการขายจนสิ้นสุดการโครงการ คาดการณ์ว่าระบบจะพร้อมภายในไตรยมาสที่ 4 ปีนี้

ทิศทางทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายที่จะจับมือทำงานร่วมกับ พันธมิตรอย่างจริงจังภายใต้แนวคิดของการ “Share” เพื่อสร้างโลก Social Network ในกลุ่มธุรกิจ CTI ที่มีคุณภาพ และนำไปสู่ Solution ที่สามารถตอบโจยท์ความสำเร็จแก่ลูกค้าได้

วันนี้พวกเราชาว Callvoice ร่วมฉลอง 15 ปี เราทุกคนขอสัญญากับคุณวีระ ลูกค้า และ Partners ทุกคนว่า

นำระบบที่ดีที่สุดพร้อมบริการจากใจ เพื่อควาสำเร็จของลูกค้า

ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกรียติมาร่วมเฉลิมฉลอง 15 ปีของเรา ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับอย่างปลอดภัย ขอบคุณครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: